Fritidshusförsäkring

​​​​​​​​​​​​​​Skyddar fritidshuset, tomten och dina saker

Bada med barnen, plocka svamp, åka skidor, fixa och snickra…
Visst är det skönt att ha ett eget fritidshus, men du tänker väl på att försäkra det rätt? Med vår fritidshusförsäkring får både dina saker och sommarstället, fjällstugan eller fritidshuset ett bra skydd. Försäkringen gäller även när stugan står tom.

Se ditt bästa pris

Här nedan ser du exempel på vad försäkringen täcker. Mer information hittar du i vår för- och efterköpsinform​ation för fritidshus.​

Ersättning om teven eller motorgräsklipparen blir stulen

Du får ersättning för det som blir stulet om du får inbrott i sommarstugan. Dessutom ersätter vi dig om någon förstör ute på ditt lantställe när du inte är där, t.ex. krossar altanfönstret.

Snabbt tillhands efter en brand eller översvämning

Med vår fritidshusförsäkring får du snabbt hjälp och ersättning efter en brand- eller vattenskada. Du får även ersättning för skador på bryggan, uthuset, flaggstången och annat som hör till fritidshuset.

Hjälp om du får svamp i gäststugan eller blixten slår ner

Din försäkring ger ett starkt skydd om stugan eller dina saker skadas av hagel eller om blixten slår ner. Och skulle du få hussvamp eller annan ohyra, så ordnar vi snabbt sanering.

Vi ersätter den förstörda helgmaten

Om kylskåpet eller frysboxen går sönder på landet, får du betalt både för reparationen av vitvaran och för den mat som förstördes. Du får även ersättning om till exempel bästa sommarbyxorna förstörts för att tvättmaskinen gick sönder.

Om du blir oense med grannen eller hamnar i en tvist

Du får också ersättning om du krävs på skadestånd eller hamnar i en tvist med exempelvis grannen.

Se ditt bästa pris

 
Ett ännu bättre skydd

Förstärk din fritidshusförsäkring med vår Drulleförsäkring för lös egendom (allriskförsäkring), som ersätter skador som du själv orsakar. Lägger du också till vår Utökade byggnadsförsäkring har du och ditt fritidshus vårt bästa skydd. Läs mer om tilläggen Drulle- och Utökad byggnadsförsäkring​.

Innehållet i Fritidshusförsäkringen:

Egendomsskydd 
Ansvarsförsäkring 
Rättsskydd 
Drulleförsäkringrekommenderat tillägg
Utökad Byggnadsförsäkringrekommenderat tillägg


Är ditt fritidsboende en bostadsrätt?

Tänk då på att teckna tillägget Utökad bostadsrättsförsäkring, så får du vårt bästa skydd. Läs mer om Utökad bostadsrättsförsäkring.

Läs det här innan du tecknar din försäkring för fritidshuset

Vad ingår och vad ingår inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som är ett standardiserat blad för att du lättare ska kunna jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret, som du också hittar nedan.

För- och efterköpsinformation Fritidshusförsäkring
Produktfaktablad Fritidshusförsäkring (IPID)
Fullständiga villkor Fritidshusförsäkring 2019-12-01
Föregående villkor Fritidshusförsäkring 2018-02-01

Har du båt på sommarstället?

Då kan du enkelt teckna vår båtförsäkring. Läs mer om båtförsäkring.

Samla dina försäkringar och få rabatt

Med flera försäkringar hos oss kan du få 5 till 20 procents samlingsrabatt, beroende på vilka försäkringar du har. Läs mer om din samlingsrabatt.