Gravidförsäkring Extra

Gravidförsäkring för er som längtar
Gravidförsäkring Extra är vårt bästa skydd för er som längtar och för den som växer i magen. Teckna tidigt för bästa skydd.
Teckna på 2 minuter

Gravidförsäkring Extra – vår bästa gravidförsäkring

Gravidförsäkring Extra är vårt bästa skydd för dig som är gravid och bebisen i magen. Den kan bland annat ge ersättning om ditt barn skadas vid en för tidig födsel eller vid förlossningen, eller om du som är gravid drabbas av någon komplikation.

.

 

Vissa diagnoser

Ni får 50 000 kronor i ersättning om bebisen föds med vissa sjukdomar. Som vattenskalle, Downs syndrom eller ryggmärgsbråck.

.

 

Vår bästa gravidförsäkring

Gravidförsäkring Extra är vår klart bästa gravidförsäkring. Den ger ett omfattande skydd för både bebisen och er föräldrar.

.

 

Förlossningsskador

Du får 3 000 kronor i ersättning om du drabbas av t.ex. svår blodförlust, svåra bristningar eller om du måste göra akut kejsarsnitt.


Gravidförsäkring

Livet i väntans tider är spännande, oavsett om du väntar ditt första barn eller redan har några busungar där hemma. Vi finns där vid din sida om något inte går som det ska. Med vår gravidförsäkring kan du fokusera på det första mötet med ditt barn.

För dig som är gravid

Vi hoppas att både graviditeten och förlossningen går bra. Om några komplikationer ställer till det kan du få ersättning från försäkringen. Till exempel om du drabbas av havandeskapsförgiftning, svår blodförlust, svår perinealbristning, vaginalhematom eller om bebisen måste förlösas med akut kejsarsnitt.

Ersättning vid vissa diagnoser

Att få ett barn som behöver sina föräldrar extra mycket kan tära på ekonomin. Därför betalar vi ut 50 000 kronor direkt om bebisen föds med vissa sjukdomar. Till exempel vid vissa allvarliga hjärtfel, Downs syndrom eller ryggmärgsbråck. Och om ni blir beviljade omvårdnadsbidrag av Försäkringskassan kan ni få upp till 4 000 kronor extra i månaden från oss.

Har du vår Gravidförsäkring Gratis?

Vi gillar vår Gravidförsäkring Gratis – alla kan ju teckna den, oavsett plånbok. Men den ger endast ett begränsat skydd. För ett betydligt mer omfattande skydd ska du välja Gravidförsäkring Extra.

Uppgradera din Gravidförsäkring Gratis till Gravidförsäkring Extra. Ditt nya, mer omfattande skydd börjar gälla dagen efter att du betalat försäkringen.

Varför ska jag betala för en gravidförsäkring?

Skyddet i en gravidförsäkring som du betalar för kan du inte få på något annat sätt. Gravidförsäkring Gratis är endast ett begränsat skydd. Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för vuxna brukar inte omfatta komplikationer under graviditet och förlossning, och en barnförsäkring kan du inte teckna förrän barnet är fött.

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i  För- och efterköpsinformationen.

Livförsäkring för bebisen och föräldrarna
 

Om bebisen, den gravida eller partnern avlider under tiden försäkringen gäller betalar vi ut 25 000 kronor.

För föräldrar gäller skyddet från graviditetsvecka 16 /15+0) och för bebisen från graviditetsvecka 23 (22+0). För både föräldrarna och bebisen gäller skyddet fram till barnets sexmånadersdag.

  
 
Kristerapi för föräldrarna
 

Ni föräldrar får behandling hos en legitimerad psykolog om ni drabbas av en krisreaktion, till exempel om ert barn föds med eller drabbas av en allvarlig sjukdom, missbildning eller skada. Vi hänvisar er till en legitimerad psykolog och står för kostnaden upp till 10 behandlingstillfällen, inklusive resorna till och från behandlingen.

  
 
Medicinsk invaliditet vid olyckfall
 

Ni får ersättning om ett olycksfall leder till att bebisen eller någon av ni föräldrar får en bestående nedsättning av funktionsförmågan. Ersättningens storlek beror på hur stor funktionsnedsättningen är, 1–100 procent. Högsta ersättning är 600 000 kronor.

  
 
Medicinsk invaliditet vid sjukdom
 

Vi betalar ut ett engångsbelopp om en sjukdom, förlossningsskada eller för tidig födsel leder till att barnet får en bestående nedsättning av funktionsförmågan. Ersättningens storlek beror på hur stor funktionsnedsättningen är, 1–100 procent. Högsta ersättning är 600 000 kronor.

  
 
Ersättning vid vissa diagnoser
 

Vi betalar ut ett engångsbelopp på 50 000 kronor om bebisen föds med någon av de sjukdomar eller funktionsnedsättningar som finns uppräknade i det fullständiga villkoret, i avsnittet Vissa diagnoser. Ersättningen betalas ut direkt när bebisen är född och har fått diagnosen. Exempel på sjukdomar och funktionsnedsättningar som ingår är vissa allvarliga hjärtfel, Downs syndrom och läpp-, käk- och gomspalt.

Du kan inte få ersättning för sjukdomar och funktionsnedsättningar som visat symtom innan försäkringen började gälla, eller för andra sjukdomar än de som är listade i villkoret.

  
 
Ersättning vid vårdbidrag
 

Ni får en månadsersättning i upp till tre år om Försäkringskassan beviljar er omvårdnadsbidrag för barnet på grund av en olycksfallsskada eller en sjukdom. Vissa sjukdomar och tillstånd är undantagna. Vilka det är framgår i det fullständiga villkoret.

Ersättningens storlek beror på hur mycket omvårdnadsbidrag ni får. Vid 100 % omvårdnadsbidrag får ni högsta ersättningen, som är 4 000 kronor per månad.

  
 
Ersättning vid ärr
 

Barnet får ett engångsbelopp för ärr efter en sjukdom eller ett olycksfall som krävt läkarbehandling. Ersättningens storlek påverkas av hur ärret ser ut och var på kroppen det sitter, och bestäms av vår ersättningstabell.

  
 
Sjukhusvistelse för bebisen
 

Om bebisen blir inlagd på sjukhus i minst tre dagar får ni 200 kronor per dag, från första dagen.

Ni får däremot inte ersättning för vanliga sjukhusbesök i så kallad öppenvård eller sjukhusvistelse i samband med normal förlossning.

  
 
Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer
 

Om du som är gravid blir inskriven på sjukhus i minst tre dagar för graviditetskomplikationer betalar vi ut ersättning för din sjukhusvistelse. Du får 200 kronor per dag, från första dagen.

Du får däremot inte ersättning för sjukhusvistelse eller kostnader i samband med förlossningen eller efter förlossningen.

  
 
Komplikationer under graviditeten
 

Du som är gravid får ersättning om du drabbas av havandeskapsförgiftning. Ersättningen är 3 000 kronor.

  
 
Komplikationer efter förlossning
 

Du som är gravid får ersättning om du drabbas av en eller flera av de komplikationer som räknas upp i det fullständiga villkoret. Komplikationerna som ersätts är

 • akut kejsarsnitt
 • svår blodförlust
 • svår perinealbristning
 • vaginalhematom
 • analinkontinens.
Ersättningen är 3 000 kronor per komplikation.

  
 
Ersättning vid missfall
 

Du får ersättning om du drabbas av missfall mellan vecka 16 (15+0) och vecka 23 (22+0). Ersättningen är 3 000 kronor.

Om bebisen avlider från vecka 23 (22+0) får du istället ersättning från gravidförsäkringens livförsäkring. Då är ersättningen 25 000 kronor.

  
 

Viktiga undantag

Momenten Medicinsk invaliditet vid sjukdom, Ersättning vid vårdbidrag och Ärr ger ingen ersättning vid följande sjukdomar:

 • blindhet eller allvarlig synnedsättning
 • blödarsjuka
 • dövhet eller allvarlig hörselnedsättning
 • epilepsi
 • missbildning eller kromosomavvikelse
 • neuropsykiatrisk störning
 • sjukdom i centrala nerv- och muskelsystemet
 • ämnesomsättningssjukdomar.

Vanliga frågor & svar

Hur tidigt kan jag teckna Gravidförsäkring Extra?
 
Hur byter jag från Gravidförsäkring Gratis till Gravidförsäkring Extra?
 
Vad gör jag om det händer något?
 
 

 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på innan du anmäler en skada till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra i dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar Gravidförsäkring Extra.

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.


 QuickQuotePlaceHolder